Välkomna till Vadensjös hemsida

Vadensjö by, 4 km öster om Landskrona.
Vår byaförening är Wadensjö Byagille
och det här är vår hemsida.

BARNLOPPIS
Lordagen 23/9 kl 10 - 12
Kom och sälj och köp
Lekplatsen, fika finns
Mycket välkomna

Följ vårt projekt
Här på MÖTESPLATS Vadensjö
kommer informationen
att finnas.

Inbjudan till WORKSHOPS
Välkomna till träffar i höst
Onsdagen 6/9 kl 18
Biologisk mångfald, kolla FB

Byggstart, lekplats
Här ett par bilder
Till höger
Schakt för ramp och trädäck
Besök av kommunen
Och på P4 Radio Malmöhus

Vadensjö Blogg och fb-logga
Sidan uppdaterad; 21/09/2023