humla

Välkomna till Vadensjös hemsida

Vadensjö by, 4 km öster om Landskrona.
Vår byaförening är Wadensjö Byagille
och det här är vår hemsida.

Möte med Omvida
Här kommer minnes-
anteckningarna från
mötet med HVB- hemmet
som hölls 4 oktober/2018.
MINNESANTECKNINGAR

Medlemskap, se Medlemskap

Vadensjö Blogg och fb-logga


Sidan uppdaterad; 11/10/2018