vitsippor

Välkomna till Vadensjös hemsida

Vadensjö by, 4 km öster om Landskrona.
Vår byaförening är Wadensjö Byagille
och det här är vår hemsida.

Utflykt till Tomatens Hus
Guidad tur och fika, tisdag 15 maj
Vi samlas kl 18.00 vid Byastugan
för samåkning till Tomatens Hus
Anmälan till Kalle, se programmet

VÅRSTÄDNING av VÅR BY
Här är bilderna

Hela vårprogrammet här

EFTERLYSNING
dags att jobba
VÅR BYASTUGA BEHÖVER
Ett handtag