hortensia

Aktiviteter i vår by

Välkomna till Vadensjö och våra olika aktiviteter.
Här hittar ni allt som händer i vår by,
Här finns programmet, bokcirkel och motionsrundor
Förslag och synpunkter lämnas till aktivitetsgruppen;
HÄR

Vidare info finns under;
/Program, /Bokcirkel, /Motionsrundor

Vadensjö Blogg och fb-logga


Vid Byastugen finns vår Boulebanan.
Det är fritt fram att spela boule när
som helst för alla förenings medlemmar.