humla

Program och aktiviteter

Välkomna till Vadensjö och vårt höstprogram 2015
Länk till pdf-fil med program;
Våren 2017
Hösten 2016
Våren 2016

Vadensjö Blogg och fb-logga


Vid Byastugen finns vår Boulebanan.
Det är fritt fram att spela boule när
som helst för alla förenings medlemmar.