humla

Program och aktiviteter

Välkomna till Vadensjö och våra aktiviteter;
Länkar till våra program;
Hösten 2019
Hösten 2018 Våren 2018
Hösten 2017
Våren 2017
Hösten 2016
Våren 2016

Vadensjö Blogg och fb-logga


Vid Byastugen finns vår Boulebanan.
Det är fritt fram att spela boule när
som helst för alla förenings medlemmar.