blommande lökväxt

Wadensjö Byagille - bli medlem

Välkomna till Vadensjö och vår byaförening
och välkomna som medlemmar
Alla som bor här, alla som bott här,
alla som har någon anknytning till bygden
och alla som är intresserade av Vadenjsö
är välkomna som medlemmar.

Avgifter för 2023;
Medlemskap, enpersonshushåll; 200 kr
Medlemskap, familjehushåll; 400 kr

Betala till vårt bankgiro 5233-3150, Wadensjö Byagille

Välkomna som medlemmar

Vadensjö Blogg och fb-logga