WORKSHOPS

Protokoll från våra Workshops


Aktiviteter i vår by
Biologisk mångfald
Brandsäkerhet


Mötesplats Vadensjö


Projektet har syfte att stärka
Vadensjö by och vår gemenskap.
Vi ska vårda och utveckla vår by.
Projektet innebär fler aktiviteter
och en mer levande landsbygd.

Vadensjö Blogg och fb-logga
Sidan uppdaterad; 18/02/2024