Mötesplats Vadensjö
Vårt projekt

Vår byaförening:

Wadensjö Byagille

Projektet har syfte att stärka
Vadensjö by och vår gemenskap.
Vi ska vårda och utveckla vår by.
Projektet innebär fler aktiviteter
och en mer levande landsbygd.

Lekplatsen, byggstart och invigning
Bilder från byggstart
Bilder från invigningen

WORKSHOPS
Läs protokollen

Renoveringen, bildserie

Möte med Landskrona Stad
Senaste infon.
Och på P4 Radio Malmöhus

Ett första steg:
Information om projektet. Söndagen 15/1 -23
Inbjudan till mötet
INFO på mötet

Fler dokument:
Vår LEKPLATS
Projektplan:
MÖTESPLATS VADENSJÖ

Vadensjö Blogg och fb-logga
Sidan uppdaterad; 29/04/2024