allmanna_bilder

Allmänna bilder från 2003
Foto Leif Thorsell
Optofiber Vadensjo 001-Materialleverans 031007 Optofiber Vadensjo 002-Materialet avlastat 031007 Optofiber Vadensjo 003-Gravaren Optofiber Vadensjo 004-Gravning 6-27
Optofiber Vadensjo 005-gravning Aprilla Optofiber Vadensjo 006-Alla graver mellersta Optofiber Vadensjo 007-Alla graver mellersta Optofiber Vadensjo 008-Skarvning
Optofiber Vadensjo 009-Skarvning Optofiber Vadensjo 010-Skarvning Optofiber Vadensjo 011-Skarvning Optofiber Vadensjo 012-Incident
Optofiber Vadensjo 013-Inhyrd kompressor matningsledningar Optofiber Vadensjo 014-72-fiber rulle Optofiber Vadensjo 015-LaNets folk Optofiber Vadensjo 016-Flextronics kompressor
Optofiber Vadensjo 017-Restlagret Optofiber Vadensjo 018-Kompressor Optofiber Vadensjo 019-Styrenhet Optofiber Vadensjo 020-Matare
Optofiber Vadensjo 021-LaNets matningsutrustning Optofiber Vadensjo 022-Svetsning Optofiber Vadensjo 023-svetsen Optofiber Vadensjo 024-kapning
Optofiber Vadensjo 025-RadioLanantenn Optofiber Vadensjo 026-RadioLanmontage Optofiber Vadensjo 027-RadioLan